Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 918.62 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Сумата ще бъде използвана за плащане на роботизирана рехабилитация .

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели