Дарители по кампания - Да дадем надежда и шанс на Алекс да ходи


19 лв. преди 4 дни
19.19 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
9.25 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
4.43 лв. преди 1 седмица
47.32 лв. преди 1 седмица
23.76 лв. преди 1 седмица
29.02 лв. преди 1 седмица
38.44 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
13.98 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
48.21 лв. преди 1 седмица
29.06 лв. преди 1 седмица
14.29 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
29.06 лв. преди 1 седмица
9.08 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
196.7 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
147.4 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
29.02 лв. преди 1 седмица
38.91 лв. преди 1 седмица
4.22 лв. преди 1 седмица
97.03 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
48.73 лв. преди 1 седмица
18.62 лв. преди 1 седмица
9.06 лв. преди 1 седмица
14.29 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
38.94 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
29.04 лв. преди 1 седмица
19.21 лв. преди 1 седмица
38.94 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
14.29 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
18.89 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
22.18 лв. преди 1 седмица
9.09 лв. преди 1 седмица
18.62 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.09 лв. преди 1 седмица
9.32 лв. преди 1 седмица
196.56 лв. преди 1 седмица
48.69 лв. преди 1 седмица
4.43 лв. преди 1 седмица
33.56 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
48.69 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
9.07 лв. преди 1 седмица
18.82 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
14.26 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
105.99 лв. преди 1 седмица
14.29 лв. преди 1 седмица
4.1 лв. преди 1 седмица
13.6 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
37.41 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
19.21 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
29.08 лв. преди 1 седмица
19.21 лв. преди 1 седмица
21.19 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
68.52 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
8.88 лв. преди 1 седмица
29.02 лв. преди 1 седмица
28.63 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
19 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
8.96 лв. преди 1 седмица
13.3 лв. преди 1 седмица
195.57 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
47.79 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
18.41 лв. преди 1 седмица
Shape