Дарители по кампания - Да дарим живот на Ачо!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

18.51 лв. преди 2 седмици
14.25 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
47.5 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
188.62 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 5 месеца
48.67 лв. преди 5 месеца
1900 лв. преди 5 месеца
14.26 лв. преди 6 месеца
38.9 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
9.09 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
18.51 лв. преди 7 месеца
38.87 лв. преди 7 месеца
4.39 лв. преди 7 месеца
292 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
9.21 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
14.28 лв. преди 8 месеца
18.89 лв. преди 8 месеца
29.02 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
4.43 лв. преди 8 месеца
48.76 лв. преди 8 месеца
29.02 лв. преди 8 месеца
19 лв. преди 8 месеца
142.74 лв. преди 8 месеца
105.99 лв. преди 8 месеца
29.01 лв. преди 8 месеца
194.72 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
18.62 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
1.47 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
19.21 лв. преди 8 месеца
29.08 лв. преди 8 месеца
18.82 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
38.94 лв. преди 8 месеца
Shape