Всички новини за кампания Да дарим живот на Ачо!

6-ти юни 2024
Гергана Гюргенева е организатор за бенефициент Ангел Димитров Героев
Да дарим живот на Ачо To give life to Acho

Мили хора вярвайте в чудесата те се случват! Здравейте благодетели! Няма как да не споделя радоста си вас, хората които подкрепяте моя съпруг в борбата с коварната болест. На 3.06 Ачо бе подложен на скенер на другия ден получихме резултатите които са добри.На този етап няма новообразувани метастаз... Dear people believe in miracles they happen! On 3.06 Acho was scanned the next day we received the results which are good.At this stage there are no newly formed metastases and those who were hitchhiked are in the same situation.Thanks to all of you the hope for a complete cure has been revived agai...

3-ти юни 2024
Гергана Гюргенева е организатор за бенефициент Ангел Димитров Героев
Одобрено изплащане Approved repayment

Днес Ачо е на скенер и контролни иследвания Today Acho has a scanner and control tests

2600 EUR Плащане по фактура
20.46 EUR Транзакционна такса
26-ти април 2024
Гергана Гюргенева е организатор за бенефициент Ангел Димитров Героев
Да дарим живот на Ачо! 26.04.24г Let's give life to Acho! 26.04.24

Здравейте,благодетели и приятели на Ачо! Нашата борба продължава...лечението за сега минава добре,но предстоят още много терапии. На 13.05.2024г. предстои поредната имунотерапия,за която трябва да заплатим 2500 евро и след нея ще бъде назначен 5скенер,за да видим дали всичко е наред. Средствата по л... Hello, benefactors and friends of Acho! Our struggle continues...the treatment is going well for now, but there are many more treatments to come. On 13.05.2024 we will have another immunotherapy,for which we have to pay 2500 euro and after it will be appointed 5-scanner,to see if everything is ok. T...

24-ти април 2024
Гергана Гюргенева е организатор за бенефициент Ангел Димитров Героев
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте благодетели на Ачо.Ние отново сме в болницата за поредната имунотерапия за която трябва да заплатим 2500 евро,но средствата в сметката му са недостатъчни и затова се налага да изискаме плащане. Hello Acho's benefactors.We are in the hospital again for another immunotherapy for which we have to pay 2500 euros, but the funds in his account are insufficient and so we have to demand payment.

1764 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
2-ри април 2024
Гергана Гюргенева е организатор за бенефициент Ангел Димитров Героев
Да дарим живот на Ачо! Let's give life to Acho!

📣📣🆘️ Здравейте мили хора, обръщам се към вас за пореден път с молба за помощ! Ачо премина през последните две химиотерапии, сега предстоят две имунотерапии с интервал от 20 дни, след което отново скенер, от който зависи лечението занапред. Средствата са изчерпани до минимум за последната химиотера... 📣📣🆘️ Hello dear people, I am turning to you once again with a request for help! Acho has been through the last two chemotherapies, now he is going to have two immunotherapies 20 days apart, then again a scan, which will determine his treatment for the future. The funds have been depleted to the mi...

26-ти март 2024
Гергана Гюргенева е организатор за бенефициент Ангел Димитров Героев
Одобрено изплащане Approved repayment

Ангел отново е на вливка и се налага плащане Angel is on the infusion again and payment is required

12936 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
5-ти март 2024
Гергана Гюргенева е организатор за бенефициент Ангел Димитров Героев
Одобрено изплащане Approved repayment

За сега поредната вливка минава добре.Ачо се чувства добре.но борбата ни с коварната болест продължава и за напред. For now, the next infusion is going well.Acho is feeling fine, but our fight against the insidious disease continues.

3920 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
28-ми февруари 2024
Гергана Гюргенева е организатор за бенефициент Ангел Димитров Героев
Да дарим живот на Ачо! 28.02.24г Let's give life to Acho! 28.02.24

Скъпи приятели,Ачо отново има нужда от вашата ПОМОЩ! Молим ви да не го изоставяме сега, след толкова преодолени изпитания! МОЛИМ ви отново за максимално споделяне! МОЛИМ ви за финансова помощ! МОЛИМ ви за подкрепа! Да му помогнем да премине и през това! Ачо толкова много се бори и вярва, че ще оздра... Dear friends, Acho needs your HELP again! Please don't abandon him now, after so many hardships! PLEASE share again! PLEASE for financial help! PLEASE for your support! Let's help him get through this too! Acho is fighting so hard and he believes he will get better...Let us show him again that we ar...

26-ти февруари 2024
Гергана Гюргенева е организатор за бенефициент Ангел Димитров Героев
Одобрено изплащане Approved repayment

Днес Ангел е на 5 Скенер. Today Angel is at 5 Scanner.

4312 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
7-ми февруари 2024
Гергана Гюргенева е организатор за бенефициент Ангел Димитров Героев
Одобрено изплащане Approved repayment

И четвъртата по ред химио и имунотерапия минаха много добре. And the fourth chemo and immunotherapy went very well.

15680 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
23-ти януари 2024
Гергана Гюргенева е организатор за бенефициент Ангел Димитров Героев
Да дарим живот на Ачо 24.01.24г Giving life to Acho 24.01.24

‼️‼️Спешно‼️‼️🆘️🆘️🆘️ Споделяйте приятели,моля ви от сърце помогнете на Ачо!🆘️🆘️🆘️ Вчера беше проведена конферентна връзка по телефона с професор Яшим Ялдаръм, при което по неясни причини или може би грешка при превода стана ясно,че на Ачо му предстои още една химиотерапия на 05.02.2024г а не профи... ‼️‼️Спешно‼️‼️🆘️🆘️🆘️ Share friends,please from the bottom of your heart help Acho!🆘️🆘️🆘️ Yesterday we had a conference call with Professor Yashim Yaldaram by phone, where for unclear reasons or maybe a translation error it became clear that Acho is going to have another chemotherapy on 05.02.2024...

2-ри ноември 2023
Гергана Гюргенева е организатор за бенефициент Ангел Димитров Героев
Зов за помощ-СПЕШНО Call for help- URGENT

Здравейте добри хора,благодетели на Ачо! За съжаление новините относно лечението на Ачо не са добри!След последния скенер резултатите на този етап показват,че болестта се завръща с нова сила,има метастази по бял дроб,черен дроб и десен крак. Назначена е химиотерапия и имунотерапия общо 3 вливания п... Hello good people, benefactors of Acho! Unfortunately, the news about Acho's treatment is not good!After the last scan, the results at this stage show that the disease is back with renewed vigor, there are metastases on the lung, liver and right leg. Chemotherapy and immunotherapy has been ordered...