Да дарим живот на Ачо! Let's give life to Acho!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
223 Дарители
26976.43 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Гергана Гюргенева
Бенефициент
Ангел Димитров Героев
Крайна дата
Край след 10 дни
Налична сума
67.19 EUR
Гергана Гюргенева организира кампания за Ангел Димитров Героев
Край след 10 дни
Налична сума
67.19 EUR

Да дарим живот на Ачо To give life to Acho

6-ти юни 2024
Мили хора вярвайте в чудесата те се случват! Здравейте благодетели! Няма как да не споделя радоста си вас, хората които подкрепяте моя съпруг в борбата с коварната болест. На 3.06 Ачо бе подложен на скенер на другия ден получихме резултатите които са добри.На този етап няма новообразувани метастази и тези които бяха стопирани са си в същото положение.Благодарение на всички вас надеждата за напълно излекуване се съживи отново.Всички вие които дарявате сте пратеници от Бога!Поклон За съжаление имаме нужда отново от вашата помощ тъй като средствата са крайно недостатъчни за следващия етап на лечение,който е имунотерапия в продължение на една година веднъж месечно на стойност 2500 евро. Помогнете моля ви шанса за живот на съпруга ми се увеличава и не може да спрем лечението точно сега. С всяко ваше дарение Ачо е с повдигнат дух и вяра, че всичко през което премина до сега не е напразно! Благодарим ви сърдечно! Dear people believe in miracles they happen! On 3.06 Acho was scanned the next day we received the results which are good.At this stage there are no newly formed metastases and those who were hitchhiked are in the same situation.Thanks to all of you the hope for a complete cure has been revived again.All of you who donate are messengers from God!Bow Unfortunately we need your help again as the funds are extremely insufficient for the next stage of treatment,which is immunotherapy for a year once a month at a cost of 2500 euros. Please help my husband's chance of life is increasing and we can't stop the treatment right now. With every donation you make Acho has his spirits lifted and faith that everything he has been through so far is not in vain.Thank you from the bottom of our hearts!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.