Да дарим живот на Ачо! Let's give life to Acho!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
223 Дарители
26976.43 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Гергана Гюргенева
Бенефициент
Ангел Димитров Героев
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
67.19 EUR
Гергана Гюргенева организира кампания за Ангел Димитров Героев
Край след 9 дни
Налична сума
67.19 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

3-ти юни 2024
Днес Ачо е на скенер и контролни иследвания Today Acho has a scanner and control tests
Документи Общо: 1 документа
2600 EUR Плащане по фактура
20.46 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.