Дарители по кампания - Да дарим живот на Дан


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

5000 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
32 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
48.67 лв. преди 1 месец
97.03 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
9.22 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
27.87 лв. преди 1 месец
18.97 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.19 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
18.41 лв. преди 1 месец
95.84 лв. преди 1 месец
47.88 лв. преди 1 месец
10.31 лв. преди 1 месец
Shape