Всички новини за кампания Да дарим надежда за живот!

25-ти януари 2024
Йорданка Стаменова е организатор за бенефициент Йорданка Стаменова
Трансфер на средства Transfer of funds

Дарение на средства от кампания Да дарим надежда за живот! към кампания Да дарим живот на Ачо!. Прехвърлена сума: 118.5лв. Donation of funds from the Giving Hope for Life! campaign to the Giving Life to Acho! campaign. 118.5lv.

20-ти декември 2023
Йорданка Стаменова е организатор за бенефициент Йорданка Стаменова
Одобрено изплащане Approved repayment

Допълнителни документи, за плащане на инвалидна количка, проходилка и допълнителни материали, свързани с погребението на Йорданка Колева Стаменова. Edit от администратор: От изисканите за възстановяване средства са изплатени само тези, които са относими към нуждите на кампанията, съласно Общите усл... Additional documents to pay for a wheelchair, a walker and additional materials related to the funeral of Yordanka Koleva Stamenova. Edit by admin: Of the funds requested for reimbursement, only those that are relevant to the needs of the campaign have been paid, according to the Terms and Condition...

209.84 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
19-ти декември 2023
Йорданка Стаменова е организатор за бенефициент Йорданка Стаменова
Одобрено изплащане Approved repayment

Йорданка Колева Стаменова след боледуване почина на 12.12.2023 г. Исканата сума покрива разходите за извършени погребални услуги, а фактурата за превод е за преводачески услуги на епикризи на турски език. Yordanka Koleva Stamenova passed away after an illness on 12.12.2023. The amount requested covers the cost of funeral services rendered and the translation invoice is for translation services of epicrises into Turkish.

Виж още
1621.2 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса