Дарители по кампания - Да подадем ръка на Еди


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

146.01 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
47.32 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
13.15 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
105.88 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
28.06 лв. преди 2 месеца
97.85 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
95.31 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
53.67 лв. преди 2 месеца
48.56 лв. преди 2 месеца
Shape