Дарители по кампания - Да подадем ръка на Марио


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

-2707.19 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
38.38 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
98.3 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
196.35 лв. преди 2 месеца
9.31 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
24.11 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
50.49 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.9 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
50.72 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
5.41 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
47.87 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
117.7 лв. преди 3 месеца
9.05 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
13.32 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
18.21 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.2 лв. преди 3 месеца
28.98 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
68.29 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
28.75 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
28.98 лв. преди 3 месеца
24.07 лв. преди 3 месеца
43.76 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
117.7 лв. преди 3 месеца
28.64 лв. преди 5 месеца
48.16 лв. преди 6 месеца
68.45 лв. преди 7 месеца
14.26 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
33.56 лв. преди 7 месеца
77.55 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
18.6 лв. преди 7 месеца
68.45 лв. преди 7 месеца
68.45 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
177.54 лв. преди 8 месеца
19.15 лв. преди 9 месеца
95 лв. преди 9 месеца
29.03 лв. преди 9 месеца
6.38 лв. преди 9 месеца
9.33 лв. преди 10 месеца
9.33 лв. преди 10 месеца
28.98 лв. преди 10 месеца
48.73 лв. преди 10 месеца
20.21 лв. преди 10 месеца
81.16 лв. преди 10 месеца
29.08 лв. преди 10 месеца
29.08 лв. преди 10 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
98.03 лв. преди 11 месеца
48.73 лв. преди 11 месеца
57.92 лв. преди 11 месеца
14.28 лв. преди 11 месеца
27.93 лв. преди 11 месеца
19 лв. преди 11 месеца
2.46 лв. преди 11 месеца
730.75 лв. преди 11 месеца
29.08 лв. преди 11 месеца
23.78 лв. преди 11 месеца
9.36 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
48.73 лв. преди 11 месеца
18.82 лв. преди 11 месеца
8.62 лв. преди 11 месеца
9.36 лв. преди 11 месеца
19.14 лв. преди 11 месеца
4.43 лв. преди 11 месеца
19.22 лв. преди 11 месеца
Shape