Всички новини за кампания 🆘🆘🆘ДА ПОКАЖЕМ НА МИМИ, ЧЕ ИМА И ДОБРО НА ТОЗИ СВЯТ!🆘🆘🆘

27-ми юни 2024
Втори живот е организатор за бенефициент Фондация \\\\\\\"Втори живот\\\\\\\"
Одобрено изплащане Approved repayment

Средствата ще бъдат използвани за погасяване на сметките в клиниките,за болните животинки The funds will be used to pay the bills at the clinics for the sick animals.

91.03 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса
12-ти юли 2023
Втори живот е организатор за бенефициент Фондация \\\\\\\"Втори живот\\\\\\\"
Одобрено изплащане Approved repayment

Имаме нужда от средствата за храна и лекарства We need the funds for food and medicine

322.17 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса