298.39 лв. дарени от 3300 лв.

Документи към Кампания


📖 Да помогнем една книга да достигне до повече читатели

Благотворителна кампания за превод на книга "откровеНИЕ"

Здравейте, мили, обични и широко скроени хора. Здравейте, Българи!! 

Нашата кауза тук е да съберем средства за финансиране на превода на моята книга "откровеНИЕ"

 

какво е '"откровеНИЕ" - сборник с 18 притчи, които провокират размисъл за "сМИСЪЛ", "Промяна", "скъпоЦЕННОСТИ", "КРЪГоврат", "Днес", "На прага", "Вчера, днес и утре", "МЕЧТАя", "Поток" и още други от онези непреходни неща, които вълнуват всеки от нас в един или друг момент от живота. Поднесени в стихотворна форма текстовете в "откровеНИЕ" като че ли отмерват ритъма и важността на малките крачки, които правим по големия път на живота си.

В страниците на "откровеНИЕ", читателят ще намери философски проникновения, есенция от смисли, усещания, озарения за света, "стихо - проза или прозрения за непрозаични неща". Главни герои в притчите на Ормай са Светлината и Тъмнината, Сенчестата и Озарената страна на нещата, Доброто и Злото, Красотата и Грозотата, Истината и Неистината в реалността и света на всеки от нас.

"откровеНИЕ" не е книга, която се чете на един дъх! Това е книга, която можете да отворите всеки път когато живота ви е оставил без дъх!

В първата част на книгата – „АЗ съм“,  връщам читателя в света на приказките. Снежанка и злата й мащеха, Червената шапчица, баба й и вълка са някои от познатите ни от детството приказни герои, вмъкнати от Ормай в нови, различни от детските приказки – сюжети за възрастни и пораснали деца. Появяват се и други мои Ормайни герои…. един Зелен дракон, една ПепеРуда… и още нарицателни образи, с които провокирам читателя към фокус върху важността на самооценката, за видимото в огледалото на живота и за разликите между образите в това огледало и нашите вътрешни очаквания и образи за света.

Във втората част „Искам да бъда“…. . посланията в книгата ми се разгръщат в многоцветна палитра не от приказни герои, а от теми и неща – важни за света, видян през очите на всеки от нас; светът, такъв какъвто ни изглежда и такъв, какъвто ни се иска да бъде! Перспективата <аз съм> е пречупена в <искам да бъда>, изпъкват разликите между двете - иначе успоредни - парадигми за света.

В третата си част - провокативно озаглавена "АЗ + АЗ = НИЕ" - книгата поставя големия въпрос за синергичното преливане на <Аз, такъв какъвто съм> в <Аз, такъв какъвто ми се иска да бъда>, проявлението и случването на личността, разгръщането в цялост, допира на двете парадигми за света.

Вторият, но не по важност и смисъл подтекст в големите три букви в "откровеНИЕ", вплитам между редовете, подтиквайки читателя да потърси и открие онази точка на сливане и взаимно преливане на два отделни <Аз-а> в образа на трета - творчески потенциална, пораждаща новото - перспектива на светоусещане, в която два Аз-а се сливат в <НИЕ> и от малка, единична човешка перспектива прерастват в обща и цяла. В нея от <его> + <его> стигаме до новия субект <НЕГО> - онова идилично сливане на две отделни същности в една обща цялост, позволяващо хармония със себе си и със света, в света!

Поднесени в рима, украсени с илюстрации - направени от художника Александър Моллов с талант, философски замах и много любов - думите ми в "откровеНИЕ" вярвам, нежно подтикват към ревизия на ценности, ограничителни и насърчителни вярвания, собствени истини и неистини, лични митове за герои и псевдогерои, лични избори, воли и неволи… .

Позволете си откровение със себе си!

 

 

откъс от "откровеНИЕ"
"Маскиране, гримиране – търсене и намиране дилема за важни неща" 
 
 
В навечерието на деня преди да преместим с час часовниковата стрелка, надбягах в съня си времевата стрелка.
Откраднах от нея 60 отмерени минутни такта.
Надзърнах в безкрая.
Той пък ме отведе за кратко в Рая.Какво си запазих от там?
Намерих на дилемата – повестта
и поемата.
Повестта споделям тук с думите, а поемата затова е поема за да - "по пътя нейн" – някой да каже, че тепърва поема.
Та, тръгнах кълбото аз да разплитам и
с нишката му пътя си аз да бележа….да бележа, бележа….
току виж – забележа,
че относителни са във времето всички неща и….
как ще изглеждат размерите им зависи само от фара, който придава на тъмнината светлина…и дали в равнината на лъча стои и възпира напора му – сноп от мъглявина.
Мъглявина?... Чия ли е тази вина?-
нещо да спира или да пречи на снопа от слънчева светлина тъмното с цвят да обагри и да добавя му топлина.
Топлината пък, има си своите нюанси – на недовиждащите…не прави тя реверанси!
Сянката намалява, студът се стопява само от лъч светлина. Към светлината топлина се добавя. Небрежността трудно прощава когато със светлото се прекалява.
Тогава светлината гори.
Гори и прегаря, та чак до жарава, след себе си черно оставя …
на тъмното другостта да цари….
Дали лъч светлина тъмното ще стопи
или ще изгори всички големи – бавно и дълго расли, наши гори?
Дали ще разпали огъня в нашите души или тъмното там ще приповдигне, разрасне….зависи само от светлия сноп на лъча, зависи…от моето <искам> в себе си да допусна оназ яснота,…
На ин-а и ян-а да позволя себе си да обгърнат в облика на другостта, да срещнат, доближат се и се докоснат, тъмното в светло да се прелее, на светлото – горещината пак да отнеме – охладняването на нощната несветлина. Посрещнах Хелоуин в нощна тъма. Погледнах сенките в себе си, опознах ги. Посрещнах ги – с очите си, не - с гърба. Да бягам от тъмното не почувствах потреба. Във водите на <светлото> нямаше нужда бързо да греба…
Допряха се. Светлото докоснало бе предишната тъмнина.
Утрото рано настъпи.
Нощта - му място, отстъпи.
Настана време веч за пробуда.
Нямаше я вече Ботевата „черна прокуда“.Събуди се тялото, даже – ума….
Пробуди се и душата и в тялото ек проехтя..
Време е други да буди, от дългия сън света да събуди.
Дойде време за Бъднина!"
----------‐----
 
 
 

 

Ако не можете да подпомогнете финансово нашата мисия, можете да я споделите с ваши приятели. Ние вярваме, че действителността е продукт на нашите мисли. Подарете добри мисли за нашата кауза и тя ще пребъде.

Благодарим на фондация „Павел Андреев“ за подадената ръка, за безусловната подкрепа, а скоро – вярваме, че -  ще имаме повод да им благодарим и за постигнатия резултат!

 

 

 

 

 

 

Целевата сума е сформирана по следния начин:

  • 1800лв за труда на художника - 18 илюстрации по 100лв - изработка и предпечат;
  • 1500лв за превод от български на английски език - приблизителен обем 75 страници по 20лв на стандартна страница с 1800 знака 

За книгата и автора, можете да видите/ чуете повече на:

_____________________________________________________________________________

 

Charity campaign for translation of the book "Revelation"

When people don't go to books, books are finding their way to people.

Do you read? What was the last book you read? The answer is anonymous, so be honest with yourself! Is it hard or easy to be honest? To be honest and straightforward ?! It takes courage, doesn't it?

By showing courage and believing in yourself , we will be honest, too. A book needs your help. Her name is "revelation". To reach more readers, the book "verse-prose or insights for  non-prose things" needs an English translation.

As the author says - Ormay: "revelation" is tailored to everyone's pocket - you can carry it in your inside pocket, in your handbag or just in the suitcase for "low cost" travel „. It will take no other place than, I hope, in your heart, it will not weigh, on the contrary - it will give you lightness and a feeling of wings ... "

In the pages of "Revelation", you will find the essence of meanings, feelings, insights into the world - prose for non-prosaic things .... For those of you who want to shelter in your home, in your heart this small book with great soul, for those of you who would be happy to receive it to give to someone, we offer now:

DONATE A AMOUNT TO FINANCIALLY SUPPORT THE TRANSLATION OF THE BOOK FROM BULGARIAN TO ENGLISH.

EVERY DONOR OF BGN 50 WILL RECEIVE FROM US ONE COPY OF THE BULGARIAN BOOK WITH AN AUTOGRAPH BY THE AUTHOR! / to receive the book contact the VISIONERS Europe Foundation /

THANK YOU IN ADVANCE!

We at the VISIONERS Europe Foundation believe that united by our common beliefs, values, principles and skills, we can start a pure and well-intentioned cause for the high common good of the society in which we were born and live.

"Give a BOOK" is a message from our project "GIVE" from 2021. Project "GIVE" is indefinite and without a budget! It is realized only with the energy, pure thoughts and good intentions of each of us, next to you, in front of, behind us ... Project "GIVE" invites you to donate a book to someone, because in every home there is at least one book that stands forgotten on the shelf. And because no book deserves such a fate .... in the project we give you a suggestion: Take it off the shelf. Blow out its dust. Open its pages.  Give it to someone!

Today, in early January 2022, we have chosen to change our paradigm for the world of books. Because we live in a time when people don't go to books, we decided to help make books go to people. We will send you your personal copy of Revelation in Bulgarian in gratitude for your heartfelt financial support to finance the translation of the book into English.

If you have read the text so far, we thank you.

If you can't support our mission financially, you can share it with your friends. We believe that reality is a product of our thoughts. Give good thoughts for our cause and it will last.

We thank the Pavel Andreev Foundation for the helping hand, for the unconditional support, and soon - we believe that - we will have occasion to thank them for the achieved result!

The target amount is formed as follows:

BGN 1,800 for the artist's work - 18 illustrations of BGN 100 each - production and prepress;

BGN 1500 for translation from Bulgarian into English - approximate volume 75 pages of BGN 20 per standard page with 1800 characters

For the book and the author, you can see / hear more at:

Как можете да помогнете?

  • чрез дарение тук в платформата, чрез виртуалния пос терминал (кликни на бутона Дари)
  • ако нямате финансова възможност - чрез споделяне на кампанията в социалните ви мрежи (кликни на бутона Сподели)

Новини по кампанията

8-ми ноември 2022
9 месеца по-късно

Здравейте, приятели на книгата. Здравейте хора с големи сърца. Преди малко повече от 9 месеца стартирахме кампания за набиране на средства, с които д...

новина

Виж Всички новини по кампанията

298.39 лв. дарени от 3300 лв.
лв.
BGN
.00

PavelAndreev.BG има 0% такса от Вашето дарение. Спада се само транзакционната такса. Платформата ще продължи да предоставя безплатно услугите си благодарение на хората, които ни подкрепят. Желая да подпомогна платформата с :

*
Сподели
avatar
279.21 лв. преди 7 месеца
avatar
19.18 лв. преди 10 месеца
Виж всички дарители
Дари
Сподели