Всички новини за кампания

3-ти юли 2024
Георги Стайков
Одобрено изплащане Approved repayment

Благодаря. Thanks to.

1125.03 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса
11-ти юни 2024
Георги Стайков
Одобрено изплащане Approved repayment

Благодаря мили хора.Сега вече мога започна сериозна рехабилитация.Надявам се да се подобря.Актьорът Георги Стайков. Thank you dear people.Now I can start a serious rehabilitation.I hope I will get better.

1125.03 EUR Плащане по фактура
0.61 EUR Транзакционна такса