Да помогнем на Алекс в борбата с Аутизма Let's help Alex fight Autism

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Алекс в борбата с Аутизма Let's help Alex fight Autism

59 Дарители
2005.03 EUR дарени от 18407 EUR
Организатор
Биляна Борисова
Бенефициент
Александра Теодорова Петкова
Крайна дата
Край след 67 дни
Налична сума
376.72 EUR
Биляна Борисова организира кампания за Александра Теодорова Петкова
Край след 67 дни
Налична сума
376.72 EUR

Здравейте, Мили и добри хора.

Искам да ви запозная с моята дъщеря Александра.Тя е едно усмихнато и лъчезарно дете, много е любвеобилна, обича децата и иска да играе с тях. Тя е дете установено с Аутизъм.

На 6 години е, но не говори и не е самостоятелна, не умее да се облича и да се храни сама. Борим се с аутизма,за да може тя да излезе от това състояние.Много искам и мечтая да чуя думичката МАМА.

Мечтая тя да настигне своите връстници, да я видя ученичка редом с тях.Мечтая да си общува с другите дечица, да се включва в детските игри, да си говорим като майка с дъщеря.

До сега успявахме да покривам финансовите разходи,но сега за да продължим напред е необходимо тя да посещава "Център за обучение на деца с Аутизъм" ,сума непосилна за нас.

ВЯРВАМ В ДОБРОТО СЪРЦЕ НА ВСЕКИ ОТ ВАС.

ВЯРВАМ, ЧЕ ЩЕ НИ ПОДКРЕПИТЕ, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ ЖЕЛАНИЯ НАПРЕДЪК.

Благодаря ви Мили хора. Бъдете живи,здрави и благословени!

Hello, Dear and good people.

I would like to introduce you to my daughter Alexandra.She is a smiling and radiant child, very affectionate, loves children and wants to play with them. She is a child identified with Autism.

She is 6 years old but does not speak and is not independent, she does not know how to dress herself and feed herself. We are struggling with Autism,so she can come out of this condition.I really want and dream to hear the word MOM.

I dream of her catching up with her peers,of seeing her learning alongside them.I dream of her interacting with the other kids,joining in the children's games,talking like a mother and daughter.

So far we have been able to cover the financial expenses,but now to move forward we need her to attend the "Center for Education of Children with Autism",an amount unaffordable for us.

I BELIEVE IN THE GOOD HEART OF EACH OF YOU.

I TRUST THAT YOU WILL SUPPORT US SO THAT WE CAN MAKE THE DESIRED PROGRESS.

Thank you Dear people. Be alive,healthy and blessed!

Виж още
Новини
17-ти май 2024
Биляна Борисова организира кампания за Александра Теодорова Петкова
Да подкрепим Алекс, всички заедно!!!❤️❤️❤️ Let's support Alex, all together!!!❤️❤️❤️
Здравейте истински и добри хора със златни сърца. Благодаря Ви още веднъж за подкрепата. Бъдете благословени! Искам да разкажа отново за дъщеря ми Але... Hello true and good people with hearts of gold. Thank you again for your support. Be blessed! I want to tell you again about my daughter Alexandra. Sh...
 
14-ти март 2024
Биляна Борисова организира кампания за Александра Теодорова Петкова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте мили хора, за пореден път искам да Благодаря за добрите Ви сърца с който подкрепихте дъщеря ми Александра в борбата с Аутизма. Искам да спод... Hello dear people, once again I would like to thank you for your kind hearts in supporting my daughter Alexandra in her struggle with Autism. I would...
962.23 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
13-ти януари 2024
Биляна Борисова организира кампания за Александра Теодорова Петкова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте мили хора, Благодарим от сърце на всеки ,който подкрепи дъщеря ми Александра в борбата с Аутизма! Искам да Ви кажа ,че Алекс има напредък в... Hello dear people, Thank you from the bottom of my heart to everyone who supported my daughter Alexandra in her fight against Autism! I would like to...
2220 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.