Дарители по кампания - Да помогнем на Алекс в борбата с Аутизма


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

344.25 лв. преди 2 седмици
1.47 лв. преди 3 седмици
97.7 лв. преди 4 седмици
48.75 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
194.94 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
7.38 лв. преди 1 месец
33.62 лв. преди 1 месец
127.16 лв. преди 1 месец
68.45 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 2 месеца
97.77 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
196.5 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
43.72 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
105.88 лв. преди 2 месеца
97.77 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.87 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
194.5 лв. преди 2 месеца
Shape