Всички новини за кампания Да помогнем на Алекс в борбата с Аутизма

17-ти май 2024
Биляна Борисова е организатор за бенефициент Александра Теодорова Петкова
Да подкрепим Алекс, всички заедно!!!❤️❤️❤️ Let's support Alex, all together!!!❤️❤️❤️

Здравейте истински и добри хора със златни сърца. Благодаря Ви още веднъж за подкрепата. Бъдете благословени! Искам да разкажа отново за дъщеря ми Александра. Тя е едно прекрасно момиченце на 6 години, жизнено, весело и много усмихнато дете. Диагностицирана е с детски Аутизъм от 2021г. Александра по... Hello true and good people with hearts of gold. Thank you again for your support. Be blessed! I want to tell you again about my daughter Alexandra. She is a beautiful girl of 6 years old, lively, cheerful and very smiley child. She has been diagnosed with Childhood Autism since 2021. Alexandra atten...

14-ти март 2024
Биляна Борисова е организатор за бенефициент Александра Теодорова Петкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте мили хора, за пореден път искам да Благодаря за добрите Ви сърца с който подкрепихте дъщеря ми Александра в борбата с Аутизма. Искам да споделя, че ще изискам последно плащане към центъра за борба с Аутизма " Мирте Дилкозем"София. Алекс има напредък в центъра, но за сега се налага да преус... Hello dear people, once again I would like to thank you for your kind hearts in supporting my daughter Alexandra in her struggle with Autism. I would like to share that I will request a final payment to the Autism Center "Mirte Dilkozem" Sofia. Alex is making progress at the center, but for now we h...

962.23 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
13-ти януари 2024
Биляна Борисова е организатор за бенефициент Александра Теодорова Петкова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте мили хора, Благодарим от сърце на всеки ,който подкрепи дъщеря ми Александра в борбата с Аутизма! Искам да Ви кажа ,че Алекс има напредък в центъра който посещава, научава и усвоява све нови и различни неща.При първа възможност ще публикувам и клип, който показва как тя работи с терапевтит... Hello dear people, Thank you from the bottom of my heart to everyone who supported my daughter Alexandra in her fight against Autism! I would like to tell you that Alex is making progress in the center she is visiting, learning and mastering new and different things.At the earliest opportunity I wil...

2220 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса