Да помогнем на Алекс в борбата с Аутизма Let's help Alex fight Autism

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
59 Дарители
2005.03 EUR дарени от 18407 EUR
Организатор
Биляна Борисова
Бенефициент
Александра Теодорова Петкова
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
376.72 EUR
Биляна Борисова организира кампания за Александра Теодорова Петкова
Край след 70 дни
Налична сума
376.72 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

14-ти март 2024
Здравейте мили хора, за пореден път искам да Благодаря за добрите Ви сърца с който подкрепихте дъщеря ми Александра в борбата с Аутизма. Искам да споделя, че ще изискам последно плащане към центъра за борба с Аутизма " Мирте Дилкозем"София. Алекс има напредък в центъра, но за сега се налага да преустановим посещенията... Hello dear people, once again I would like to thank you for your kind hearts in supporting my daughter Alexandra in her struggle with Autism. I would like to share that I will request a final payment to the Autism Center "Mirte Dilkozem" Sofia. Alex is making progress at the center, but for now we have to suspend visits...
Документи Общо: 1 документа
962.23 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.