Дарители по кампания - Да помогнем на Андрей


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.17 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
147.14 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
105.88 лв. преди 1 месец
490.87 лв. преди 1 месец
2537.76 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
48 лв. преди 1 месец
38.31 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
18.48 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19.11 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
96.9 лв. преди 1 месец
9.37 лв. преди 1 месец
8.88 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
13.97 лв. преди 1 месец
341.26 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
47.95 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
0 лв. преди 1 месец
55.84 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
24.11 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
191.65 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
29 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
14.21 лв. преди 1 месец
9.13 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
29.09 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.56 лв. преди 1 месец
5.4 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
Shape