Всички новини за кампания Да помогнем на Андрей

16-ти януари 2024
Величка Тахтаджиева е организатор за бенефициент Андрей Слипенко
Да помогнем на Андрей! 16.01.24г Let's help on Andrei! 16.01.24.

Здравейте приятели! Андрей е вече в Турция! След направения ядрено магнитен резонанс ,той имаше назначен преглед при доктор онколог на 15.01.2024г.Изписани са му 3 курса химиотерапия на хапчета . Андрей започна своето лечение, което ще продължи до края на март месец. Благодарим на всички, които помо... Hello friends! Andrey is already in Turkey! After the nuclear magnetic resonance , he had an appointment with a doctor oncologist on 15.01.2024. Andrey has started his treatment which will last until the end of March. Thank you to everyone who helped and continue to do so ! And we keep believing and...

8-ми декември 2023
Величка Тахтаджиева е организатор за бенефициент Андрей Слипенко
Борбата продължава! 08.12.23г The fight continues! 08.12.23

Здравейте скъпи приятели! Продължаваме кампанията! Андрей трябва да се върне в Турция в началото на януари,за да започне втория етап от лечението ( Химиотерапия).Днес беше последната лъчетерапия и химиотерапия за тази година,която беше 6 седмици.Утре си тръгва за България,за да събере нови сили , ч... Hello dear friends! We continue the campaign! Andrey has to return to Turkey at the beginning of January,to start the second stage of treatment ( Chemotherapy).Today was the last radiotherapy and chemotherapy for this year,which was 6 weeks.Tomorrow he is leaving for Bulgaria to gather new strength...

23-ти ноември 2023
Величка Тахтаджиева е организатор за бенефициент Андрей Слипенко
Лечение 24.11.23г Treatment 24.11.23

Здравейте приятели! Андрей е все още в Турция където протича първият етап от лечението му.Минаха 18 лъчетерапии от 30, като всеки ден приема и химиотерапия на хапчета.Пътят по който трябва да извърви Андрей не е лесен ,но той е силен и не се отказва! Химиотерапията и лъчетерапията оказват своето вли... Hello friends! Andrey is still in Turkey where the first stage of his treatment is going on.He has had 18 radiotherapy treatments out of 30, and he is taking chemotherapy pills every day.The road Andrey has to walk is not easy, but he is strong and he is not giving up! Chemotherapy and radiotherapy...

1-ви ноември 2023
Величка Тахтаджиева е организатор за бенефициент Андрей Слипенко
Лечение 01.11.23г Treatment 01.11.23g

Здравейте приятели! Благодарение на всички Ви, които подкрепяте Андрей и сте до нас в този труден момент, той започна своето лечение. Лъчетерапиите и приема на таблетки химиотерапия, които успяхме да закупим с ваша помощ, стартираха на 30.10.2023г.  Андрей се чувства добре и тази подкрепа, която по... Hello friends! Thanks to all of you who support Andrey and are by our side in this difficult time, he has started his treatment. Radiotherapy and chemotherapy tablets, which we were able to purchase with your help, started on 30.10.2023. Andrew is feeling well and this support he has received from...

30-ти октомври 2023
Величка Тахтаджиева е организатор за бенефициент Андрей Слипенко
Одобрено изплащане Approved repayment

На 25 октомври беше часа на Андрей при професора, който го оперира в клиниката в Турция. По време на прегледа доктора ни потвърди резултата от биопсията от България. Туморът е Дифузен Астроцитом 3 стадий. Беше ни показана снимка от ЯМР преди операцията и след нея. Разликата беше огромна! Именно зат... On October 25 was Andrew's appointment with the professor who operated on him at the clinic in Turkey. During the examination the doctor confirmed the biopsy result from Bulgaria. The tumor was Diffuse Astrocytoma stage 3. We were shown an MRI before and after the surgery. The difference was huge! T...

Виж още
5344.89 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса