Да помогнем на Андрей Yes, we'll help on Andrei.

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
70 Дарители
3134.71 EUR дарени от 9970 EUR
Организатор
Величка Тахтаджиева
Бенефициент
Андрей Слипенко
Крайна дата
Край след 66 дни
Налична сума
381.43 EUR
Величка Тахтаджиева организира кампания за Андрей Слипенко
Край след 66 дни
Налична сума
381.43 EUR

Лечение 24.11.23г Treatment 24.11.23

23-ти ноември 2023

Здравейте приятели! Андрей е все още в Турция където протича първият етап от лечението му.Минаха 18 лъчетерапии от 30, като всеки ден приема и химиотерапия на хапчета.Пътят по който трябва да извърви Андрей не е лесен ,но той е силен и не се отказва! Химиотерапията и лъчетерапията оказват своето влияние,има слабост и неразположение,но всичко това се очакваше.Всяка седмица му правят кръвни изследвания, засега резултатите са добри.🙏Продължаваме напред! ✊ Благодарим ви ,че давате шанс на Андрей да се лекува!🙏

Hello friends! Andrey is still in Turkey where the first stage of his treatment is going on.He has had 18 radiotherapy treatments out of 30, and he is taking chemotherapy pills every day.The road Andrey has to walk is not easy, but he is strong and he is not giving up! Chemotherapy and radiotherapy have their effects,he has weakness and sickness,but all this was expected.Every week he has blood tests,so far the results are good.🙏We are moving forward! ✊ Thank you for giving Andrei a chance to heal!🙏

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.