Да помогнем на Ангел в битката с рака Let's help Angel in the fight against cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Ангел в битката с рака Let's help Angel in the fight against cancer

325 Дарители
12364.68 EUR дарени от 100000 EUR
Организатор
Ангел Павлов
Бенефициент
Ангел Красимиров Павлов
Крайна дата
Край след 7 дни
Налична сума
5344.22 EUR
Ангел Павлов организира кампания за Ангел Красимиров Павлов
Край след 7 дни
Налична сума
5344.22 EUR

Казвам се Ангел Павлов. На 41 години съм и имам син на 5 годинки. Май месец обърнах внимание че една от бенките ми значително е променила размера и формата си. Отидох на консултация и чух най-страшното...

Злокачествен меланом. Несъвместим с живота! Изведнъж всичко се срина. Не бях подготвен, а и едва ли някой би бил за такава новина.

Семейството ми събра сили и ме заведе в Турция. Претърпях общо 5 тежки, много дълги операции, отстраниха тумора и метастазите по лимфите. Успяхме да се справим със сумата за операциите, престоя и лечението, което до тук е в размер на 100 000 лв .

Но в клиниката назначиха имунотерапия, изключително важна за да продължа да живея и болестта да не се върне! Вливанията ще бъдат в продължение на 1 година, сумата за лечението възлиза на още 100 000 евро. Това е непосилно за моето семейство.

Много искам да живея, искам да отгледам детето си, да бъда до съпругата си.

Ако е по силите ви, ако имате възможност да ми помогнете в борбата с рака, моля подайте ръка. Благодаря ви, че отделихте от времето си да прочете моята история. Ако има някой на когото мога да помогна и да дам сила, който минава през същата съдба , може да се свържете с мен. И бъдете отговорни за здравето си, ходете на профилактични прегледи. Не чакайте да стане късно.

My name is Angel Pavlov. I am 41 years old and I have a 5 year old son. In May I noticed that one of my moles has changed significantly in size and shape. I went for a consultation and heard the scariest thing...

Malignant melanoma. Incompatible with life! Suddenly everything came crashing down. I was not prepared, and hardly anyone would be for such news.

My family gathered their strength and took me to Turkey. I underwent a total of 5 heavy, very long surgeries, they removed the tumor and the lymph node metastases. We have managed to come up with the amount for the operations, stay and treatment, which so far has amounted to 100 000 BGN .

But in the clinic they appointed immunotherapy, extremely important for me to continue living and for the disease not to return! The infusions will be for 1 year, the amount for the treatment amounts to another 100 000 euro. This is unaffordable for my family.

I really want to live, I want to raise my child, to be by my wife.

If it is in your power, if you are able to help me in the fight against cancer, please lend a hand. Thank you for taking your time to read my story. If there is anyone I can help and give strength to who is going through the same fate , you can contact me. And be responsible for your health, go for checkups. Don't wait until it's too late.

Виж още
Новини
23-ти юни 2024
Ангел Павлов организира кампания за Ангел Красимиров Павлов
Одобрено изплащане Approved repayment
В момента се провежда втора вливка. Ангел се чувства отпаднал, но не губи надежда. A second infusion is currently underway. Angel is feeling discouraged, but is not losing hope.
7000 EUR Плащане по фактура
20.46 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.