Да помогнем на Ангел в битката с рака Let's help Angel in the fight against cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
325 Дарители
12364.68 EUR дарени от 100000 EUR
Организатор
Ангел Павлов
Бенефициент
Ангел Красимиров Павлов
Крайна дата
Край след 6 дни
Налична сума
5344.22 EUR
Ангел Павлов организира кампания за Ангел Красимиров Павлов
Край след 6 дни
Налична сума
5344.22 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

23-ти юни 2024
В момента се провежда втора вливка. Ангел се чувства отпаднал, но не губи надежда. A second infusion is currently underway. Angel is feeling discouraged, but is not losing hope.
Документи Общо: 1 документа
7000 EUR Плащане по фактура
20.46 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.