Дарители по кампания - Да помогнем на Атанаска в борбата с рака


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

5.4 лв. преди 1 седмица
38.72 лв. преди 2 седмици
28.98 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
19.17 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
38.75 лв. преди 2 седмици
48.71 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
24.2 лв. преди 2 седмици
39.02 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
38.81 лв. преди 3 седмици
38.88 лв. преди 3 седмици
14.27 лв. преди 3 седмици
14.27 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
14.27 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
48.72 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
19.17 лв. преди 3 седмици
53.84 лв. преди 3 седмици
9.31 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
10.33 лв. преди 4 седмици
1.47 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
10.33 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.38 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
96.87 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
303.94 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
17.23 лв. преди 3 месеца
105.88 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
50.72 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
Shape