Да помогнем на Атанаска в борбата с рака Let's help Atanaska in her fight against cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
83 Дарители
1552.49 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Блага Даскалова
Бенефициент
Атанаска Георгиева Генова
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
608.52 EUR
Блага Даскалова организира кампания за Атанаска Георгиева Генова
Край след 9 дни
Налична сума
608.52 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

19-ти юни 2024
След не успешно лечение в Турция продължих лечението си в Панагюрище.На 11.06 2024 ми бе направена Колостомия .Здравната каса не покрива цялата операция и тъй като нямаме финансовата възможност се нуждаем от средствата ни по кампанията. After unsuccessful treatment in Turkey I continued my treatment in Panagyurishte.On 11.06.2024 I had a Colostomy.The health insurance does not cover the whole operation and since we do not have the financial possibility we need our campaign funds.
Документи Общо: 1 документа
353.46 EUR Плащане по фактура
0.61 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.