Да помогнем на Атанаска в борбата с рака Let's help Atanaska in her fight against cancer

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
83 Дарители
1552.49 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Блага Даскалова
Бенефициент
Атанаска Георгиева Генова
Крайна дата
Край след 8 дни
Налична сума
608.52 EUR
Блага Даскалова организира кампания за Атанаска Георгиева Генова
Край след 8 дни
Налична сума
608.52 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

3-ти юли 2024
Това са разходи за лекарства и санитарни материали. These are costs for medicines and sanitary materials.
Документи Общо: 1 документа
209.38 EUR Възстановени средства за разходи
0.75 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.