Да помогнем на Денко, бащата на Сими To help Denko, Simi's father

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
231 Дарители
7980.53 EUR дарени от 26055 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Силвия
Бенефициент
Денко Стойчев
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Силвия организира кампания за Денко Стойчев
Приключила
Налична сума
0 EUR

Насрочена е операция An operation is scheduled

1-ви декември 2022

Скъпи приятели и дарители!  Успешно преминах през лъчетерапията.  За щастие се оказа не толкова тежка, колкото химиотерапията и в момента се чувствам доста по-добре. Новината е, че вече имам насрочена операция за 20ти декември, която ще комбинира премахването на тумора с премахването на метастазите. Много се страхувам, стискайте ми палци! Благодаря ви за подкрепата и милите думи! Това означава много за мен и моето семейство! Ще се боря заради всички! Продължаваме кампанията с надежда! Ваш Денко.

Dear friends and donors! I have successfully gone through the radiotherapy. Fortunately it turned out to be not as severe as the chemotherapy and I am feeling much better now. The news is that I now have surgery scheduled for December 20th, which will combine the removal of the tumor with the removal of the metastasis. I am very scared, keep your fingers crossed for me! Thank you for your support and kind words! It means the world to me and my family! I will fight for everyone! We are continuing the campaign with hope! Yours Denko.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.