Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 508.75 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Прилагам фактури за хотел и билети за транспорт за мен и придружител за предишното ми посещение в болницата.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели