Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 612.05 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Моля за превод на оставащата сума към дарителската ми сметка и оттам ще преведа по сметката на болница Анадолу за следващата химиотерапия.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели