Да помогнем на Денко, бащата на Сими To help Denko, Simi's father

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
231 Дарители
7980.53 EUR дарени от 26055 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Силвия
Бенефициент
Денко Стойчев
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Силвия организира кампания за Денко Стойчев
Приключила
Налична сума
0 EUR

!Спешна нужда от още средства! !Urgent need for more funds!

25-ти октомври 2023

‼️‼️‼️Приятели, Денко Denko Stoychev е в болница Anadolu Sağlık Merkezi. Имаме спешна нужда от още средства!🆘 ‼️
Мили приятели, Денко получи абсцес, във Варна не успяха да помогнат достатъчно поради специалната ниска резекция и се наложи отново да бъде транспортиран до Истанбул с линейка 🚑в легнало положение. След вчерашния преглед и днешните обстойни изследвания се оказа, че има разкъсване и трудно зарастване на тъканите вследствие един от медикаментите от химиотерапията, с която борим метастазите в черния дроб. Денко отново ще бъде опериран утре, 25.10.23, отново ще бъде отворена стома, а абсцесът ще бъде лекуван още няколко дни. В следващите минимум 5 дни Денко ще е в болницата 🏥 
Ще са нужни 8000 евро за операцията и лечението. Тази сума не включва днешната ендоскопска интервенция, медицинските прегледи и транспорта.
‼️‼️‼️Приятели, молим ви за помощ, всяка стотинка е важна за татко Денко в момента! 🍀
Благодарим за съпричастността! 🍀

‼️‼️‼️Приятели, Denko Denko Stoychev is in Anadolu Sağlık Merkezi Hospital. We urgently need more funds!🆘 ‼️
Dear friends, Denko had an abscess, in Varna they couldn't help enough due to the special low resection and he had to be transported to Istanbul again by ambulance 🚑 in a supine position. After yesterday's examination and today's extensive tests, it turned out that there was a tear and difficult healing of the tissues due to one of the drugs from the chemotherapy we are using to fight the metastasis in the liver. Denko will have surgery again tomorrow, 10/25/23, the stoma will be opened again, and the abscess will be treated for a few more days. In the next minimum 5 days Denko will be in the hospital 🏥
It will take 8000 euro for the surgery and treatment. This amount does not include today's endoscopic intervention, medical examinations and transport.
‼️‼️‼️Приятели, please help, every penny is important for Daddy Denko right now 🍀
Thank you for your support 🍀

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.