Дарители по кампания - Да помогнем на бебе Боянислава


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

393.5 лв. преди 1 ден
1969.5 лв. преди 1 ден
2521.1 лв. преди 1 ден
477.22 лв. преди 1 ден
19 лв. преди 2 дни
96.25 лв. преди 2 дни
275.3 лв. преди 3 дни
29.05 лв. преди 5 дни
48.71 лв. преди 6 дни
23.76 лв. преди 6 дни
48.71 лв. преди 6 дни
38.87 лв. преди 1 седмица
99.89 лв. преди 1 седмица
145.95 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
29 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
18.89 лв. преди 1 седмица
14.07 лв. преди 1 седмица
19.26 лв. преди 1 седмица
345.3 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
6303.5 лв. преди 1 седмица
29 лв. преди 1 седмица
147.25 лв. преди 1 седмица
19.17 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
166.95 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
38.87 лв. преди 1 седмица
48.64 лв. преди 1 седмица
18.97 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
48.05 лв. преди 1 седмица
28.11 лв. преди 1 седмица
28.55 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
9.31 лв. преди 1 седмица
983 лв. преди 1 седмица
19.19 лв. преди 1 седмица
29 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
9.24 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
14.26 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
7.36 лв. преди 1 седмица
14.24 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
97.77 лв. преди 1 седмица
48.9 лв. преди 1 седмица
19 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
10.29 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
13.98 лв. преди 1 седмица
24.12 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
14.24 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
97.77 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
9.08 лв. преди 1 седмица
7.38 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
18.87 лв. преди 1 седмица
1.47 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
4.41 лв. преди 1 седмица
4.37 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
5.4 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
38.95 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
24.09 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
13.98 лв. преди 1 седмица
9.38 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
12.28 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
19.12 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
4.41 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
28.75 лв. преди 1 седмица
38.81 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
Shape