Дарители по кампания - Да помогнем на Били


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

98 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
14.24 лв. преди 2 месеца
28.75 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
3.44 лв. преди 2 месеца
96.8 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
38.81 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
691.1 лв. преди 2 месеца
107.6 лв. преди 2 месеца
9.3 лв. преди 2 месеца
17.23 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
24.11 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
107.6 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 5 месеца
9.08 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
19.17 лв. преди 5 месеца
24.12 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
26.09 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
4.4 лв. преди 5 месеца
57 лв. преди 5 месеца
101.9 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
196.2 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
294.77 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
97.92 лв. преди 6 месеца
19.12 лв. преди 6 месеца
78.3 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
104.5 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
2967.8 лв. преди 6 месеца
736.25 лв. преди 6 месеца
9.31 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
19.12 лв. преди 6 месеца
14.27 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
196.2 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
196.5 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
9.28 лв. преди 6 месеца
28.98 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
48.72 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
38.9 лв. преди 6 месеца
492 лв. преди 6 месеца
38.25 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
23.12 лв. преди 7 месеца
97.85 лв. преди 7 месеца
47.95 лв. преди 7 месеца
665 лв. преди 7 месеца
196.35 лв. преди 7 месеца
38.81 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
96.8 лв. преди 7 месеца
4.41 лв. преди 7 месеца
32 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
9.05 лв. преди 7 месеца
48.64 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
48.64 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
28.98 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
48.67 лв. преди 7 месеца
28.97 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
97.31 лв. преди 7 месеца
273.13 лв. преди 7 месеца
53.67 лв. преди 7 месеца
97.92 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
18.82 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
19 лв. преди 7 месеца
9.3 лв. преди 7 месеца
194.48 лв. преди 7 месеца
4.18 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
48.64 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
Shape