Всички новини за кампания Да Помогнем На Борислав

17-ти юни 2024
milica simeonova е организатор за бенефициент Борислав Мирославов Методиев
Регреса на Борислав Borislav's regress

Здравейте мили и добри хора втората вливка на Борислав мина добре прибрахме се във България всичко беше добре след една седмица детето стана корено различно започна да проявява агресия към себе си и към околните започна да се щипе да се хапе да се скубе започнаха едни писъци запушване на ушите пърха... Hello dear and good people the second infusion of Borislav went well we came home to Bulgaria everything was fine after a week the child became radically different began to show aggression to himself and others began to pinch to bite to pluck began some screams ear blockage fluttering with his hands...

22-ри април 2024
milica simeonova е организатор за бенефициент Борислав Мирославов Методиев
Втората вливка да помогнем на Борислав The second infusion to help Borislav

Мили и добри хора благодрим ви от сърце че ни помогнахте да се осъществи втората вливка на Борислав която беше 22.04.2024 в Сърбия нови сад болница P.A.R.K.S. всичко мина да нормално Боби се чувства много добре благодарение на вас остава ни последната крачка аз вярвам че ще успеем благодарим на всек... Dear and kind people, thank you from the bottom of our hearts for helping us to make the second infusion of Borislav which was 22.04.2024 in Serbia new sad hospital P.A.R.K.S. everything went to normal Bobby is feeling very well thanks to you we have one last step left I believe we will succeed than...

17-ти април 2024
milica simeonova е организатор за бенефициент Борислав Мирославов Методиев
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Изисквам частично плащане за втората вливка да помогнем на Борислав която ще бъде извършена на 22.04.2024 в Нови Сад Сърбия благодарим на всеки един който в до нас и ни подкрепя ще ви държим в течение за Боби I require a partial payment for the second infusion to help Borislav which will be carried out on 22.04.2024 in Novi Sad Serbia thank you to everyone who supports us and will keep you informed about Bobby

6076 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
28-ми март 2024
milica simeonova е организатор за бенефициент Борислав Мирославов Методиев
Да Помогнем На Борислав To Help Borislav

Здравейте мили хора 🍀 Първата  трансплантация на стволови клетки беше направена на 18.03.24г.В Нови Сад в Сърбия Всичко мина добре и вече Борислав си е във къщи ❤️ много изненадващо но след седмица започнахме да забелязваме неща които преди не искаше да направи а сега иска и опитва виждаме добри ре... Hello dear people 🍀 The first stem cell transplant was done on 18.03.24.In Novi Sad, Serbia Everything went well and now Borislav is home ❤️ very surprising but after a week we started noticing things that he didn't want to do before but now he wants to and is trying we are seeing good results in h...

27-ми март 2024
milica simeonova е организатор за бенефициент Борислав Мирославов Методиев
Одобрено изплащане Approved repayment

Искам специално да благодаря на целия екип от фондацията на 🍀🍀на всички добри хора на дарители приятели близки и познати искам да ви благодаря със цялото си сърце на вас мили дарители че ни помагате ❤️ без вас нямаше да успеем но успяхме благодарим ви първата вливка която беше на 18.03 мина добре... I would like to say a special thank you to all the team at the 🍀🍀 Foundation to all the good people of donors friends relatives and acquaintances I want to thank you with all my heart to you dear donors for helping us ❤️ without you we would not have succeeded but we did thank you the first infusion...

580 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
14-ти март 2024
milica simeonova е организатор за бенефициент Борислав Мирославов Методиев
Одобрено изплащане Approved repayment

Изисквам Плащане за първа вливка на Борислав Методиев която ще бъде на 18.03 благодаря на всички които са до нас и продължават да ни подкрепят бъдете здрави и благословени I require Payment for the first infusion of Borislav Metodiev which will be on 18.03 thanks to all who are with us and continue to support us be healthy and blessed

14112 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
28-ми февруари 2024
milica simeonova е организатор за бенефициент Борислав Мирославов Методиев
Имаме дата за постъпване We have an entry date

Мили и добри хора, вече имаме насрочена дата за първата вливка на17.03.2024 трябва да сме във Сърбия нови Сад на 18.03.2024 ще се извърши самата процедура времето ни е малко,  но сумата все още не достига. Затова ви моля добри хора да ни подкрепите и всеки, който може и желае да дари частица надежд... Kind and good people, we have already scheduled a date for the first infusion on 17.03.2024 we have to be in Serbia Novi Sad on 18.03.2024 the procedure itself will be carried out time is short but the amount is still not enough. So I ask you good people to support us and anyone who can and wants t...