Да Помогнем На Борислав To Help Borislav

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
127 Дарители
13000.39 EUR дарени от 23519 EUR
Организатор
milica simeonova
Бенефициент
Борислав Мирославов Методиев
Крайна дата
Край след 6 дни
Налична сума
2340.17 EUR
milica simeonova организира кампания за Борислав Мирославов Методиев
Край след 6 дни
Налична сума
2340.17 EUR

Регреса на Борислав Borislav's regress

17-ти юни 2024

Здравейте мили и добри хора втората вливка на Борислав мина добре прибрахме се във България всичко беше добре след една седмица детето стана корено различно започна да проявява агресия към себе си и към околните започна да се щипе да се хапе да се скубе започнаха едни писъци запушване на ушите пърхане със ръцете във вкъщи отделно съня се наруши на обяд заспиваше и се будеше след 15минути през 02 :00 сабъждаше се от сън и бодуваше със разходки от стая на стая заспиваше за малко и пак се сабъждаше водеше от стая на стая по цял ден на вън бягаше и като го повикаме по име не искаше да се върне при нас преди това което не го е правил отказва работа със специалистите със логопеда психолога и ерготерапия започва да реве да се наранява отказваше да се храни също отключихме от втората вливка тежки метали и паразити направихме консултация със специалист и се оказа че автогените стволови клетки не са подходящи за него а донорските са подходящи Имаме Оферта От МЦ Феникс град Пловдив трета вливка ще бъде там и ще трае 45дни като се ходи всяка седмица след всяка вливка се поставят екзозоми назално През носа през един час Благодарим на всички които ни подкрепяте и помагате на Боби да има по нормален и пълноценен живот бъдете здрави

Hello dear and good people the second infusion of Borislav went well we came home to Bulgaria everything was fine after a week the child became radically different began to show aggression to himself and others began to pinch to bite to pluck began some screams ear blockage fluttering with his hands at home separately sleep was disturbed at noon fell asleep and woke up after 15minutes in 02 :00 he would wake up from sleep and wake up with walks from room to room he would fall asleep for a while and wake up again he would be taken from room to room all day outside he would run away and when we called him by name he would not come back to us before which he did not do he refused to work with the specialists with the speech therapist psychologist and occupational therapy he started to roar to hurt himself he refused to eat also we disconnected from the second infusion heavy metals and parasites we made a consultation with a specialist and it turned out that the stem cell autogens are not suitable for him and the donor cells are suitable We have an offer from the MC Phoenix Plovdiv third infusion will be there and will last 45 days and will go every week after each infusion exosomes are placed nasally Through the nose in one hour Thank you all who support us and help Bobby to have a normal and full life be healthy

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.