Всички новини за кампания Да помогнем на Цвети в борбата ѝ с МС

30-ти ноември 2023
Цветелина Арсова е организатор за бенефициент Цветелина Арсова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте скъпи приятели, Лечението вече е в пълна сила и остатъка от средствата ще ми бъдат нужни за рехабилитацията след лечението. Сумата от тази дарителска сметка ще бъде прехвърлена в нова дарителска сметка, която е предназначена за рехабилитация. Искам още веднъж да изкажа специални благодар... Hello dear friends, The treatment is now in full force and the rest of the funds will be needed for my rehabilitation after treatment. The amount from this donation account will be transferred to a new donation account that is designated for rehabilitation. I would like to once again extend a specia...

10648.52 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
14-ти ноември 2023
Цветелина Арсова е организатор за бенефициент Цветелина Арсова
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, мили хора познати и непознати! Искам да Ви съобщя, че сумата, която е нужна за лечението ми беше събрана БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВАС! Предстои да бъде преведена сумата към болницата в Москва и датата на заминаване наближава с всеки изминал ден!!! Искам да изкажа моята благодарност към всич... Hello, dear people known and unknown! I would like to inform you that the amount of money needed for my treatment has been raised THANK YOU ALL! The amount is about to be transferred to the hospital in Moscow and the departure date is getting closer every day!!! I want to express my gratitude to eve...

45965.43 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
21-ви август 2023
Цветелина Арсова е организатор за бенефициент Цветелина Арсова
Текущо състояние към 21.08.2023г Current status as of 21.08.2023

Здравейте дарители и хора с огромни сърца! Благодарим, че подкрепяте каузата на Цвети!  Не спирайте да ни подкрепяте, защото само с вашата помощ ще успеем! Пазете се и бъдете здрави! Hello donors and people with huge hearts! Thank you for supporting the cause of Tsveti! Take care and be healthy!

11-ти юли 2023
Цветелина Арсова е организатор за бенефициент Цветелина Арсова
Текущо състояние към 11.07.23г Current status as of 11.07.23

Благодарим на всички дарители за дарените средства!  До момента общата събрана сума е около 36000 лв. Не остава много време, но вярваме, че всички заедно ще успеем да съберем необходимата сума! Thank you to all the donors for their donations! The total amount raised so far is about 36000 BGN. We don't have much time left, but we believe that together we will be able to raise the required amount!