Дарители по кампания - Да помогнем на Дани!


19.21 лв. преди 1 седмица
48.76 лв. преди 1 месец
28.5 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
38 лв. преди 1 месец
47.5 лв. преди 1 месец
186.84 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
66.5 лв. преди 2 месеца
9.5 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
467.21 лв. преди 2 месеца
95 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
47.5 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
18.85 лв. преди 2 месеца
38.91 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
885.88 лв. преди 2 месеца
192.37 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
31.67 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
116.5 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
13.72 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
13.3 лв. преди 3 месеца
2698.95 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
18.19 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
47.32 лв. преди 3 месеца
29.04 лв. преди 3 месеца
204.72 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.95 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
242.25 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
58.01 лв. преди 3 месеца
68.23 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
94.51 лв. преди 3 месеца
42.68 лв. преди 3 месеца
1512.19 лв. преди 3 месеца
47.13 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
28.64 лв. преди 3 месеца
97.03 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
58.66 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
96.47 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
28.55 лв. преди 3 месеца
13.72 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
33.96 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
28.55 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
196.28 лв. преди 3 месеца
28.55 лв. преди 3 месеца
97.03 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
28.64 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
9.22 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
94.51 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
28.95 лв. преди 3 месеца
96.87 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
47.83 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
94.72 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
43.87 лв. преди 3 месеца
94.94 лв. преди 3 месеца
43.84 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
73.34 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
47.23 лв. преди 3 месеца
196.28 лв. преди 3 месеца
190.54 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
58.66 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
2734.61 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
18.78 лв. преди 3 месеца
47.88 лв. преди 3 месеца
492.5 лв. преди 3 месеца
48.79 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
23.32 лв. преди 3 месеца
443.2 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
43.81 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
95.84 лв. преди 3 месеца
97.1 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
28.54 лв. преди 3 месеца
295.3 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
38.91 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
78.21 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
96.87 лв. преди 3 месеца
53.73 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
48.59 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
29.04 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
9.73 лв. преди 3 месеца
47.61 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
190.54 лв. преди 3 месеца
97 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
18.6 лв. преди 3 месеца
83.13 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.77 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
29.04 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
53.65 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
96.45 лв. преди 3 месеца
196.28 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
24.08 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
24.1 лв. преди 3 месеца
93.1 лв. преди 3 месеца
47.32 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
295.09 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
96.6 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
8.95 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
94.51 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
38.22 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
58.38 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
193.41 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
47.32 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
142.12 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
475.29 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
28.24 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
48.77 лв. преди 3 месеца
68.47 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
4.19 лв. преди 3 месеца
13.64 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
11.32 лв. преди 3 месеца
24.1 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
95.14 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
9.24 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
68.42 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
93.1 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
3.44 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
53.73 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
87.15 лв. преди 3 месеца
192.83 лв. преди 3 месеца
97.03 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
47.88 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
147.08 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
194.48 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
78.31 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
206.28 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
23.76 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
29.23 лв. преди 3 месеца
28.55 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
196.42 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
5.39 лв. преди 3 месеца
196.42 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
245.82 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
294.88 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
117.58 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
7.38 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
7.38 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
78.27 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
58.01 лв. преди 3 месеца
7.36 лв. преди 3 месеца
1746.72 лв. преди 3 месеца
9.06 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
8.36 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
38.5 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
19.6 лв. преди 3 месеца
7.37 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
14.04 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
28.67 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
194.94 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
47.83 лв. преди 3 месеца
68.52 лв. преди 3 месеца
10.35 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
286.78 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
4.36 лв. преди 3 месеца
28.95 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
11.31 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.97 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
4.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
23.32 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
0.49 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
8.98 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
38.44 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
14.28 лв. преди 3 месеца
295.09 лв. преди 3 месеца
13.92 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
18.48 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
14.28 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
41.9 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.06 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
192.37 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
29.04 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
5.42 лв. преди 3 месеца
96.9 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
48.19 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
36.97 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
11.06 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
28.75 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
37.41 лв. преди 3 месеца
1478.5 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
31.05 лв. преди 3 месеца
18.6 лв. преди 3 месеца
29.04 лв. преди 3 месеца
97.75 лв. преди 3 месеца
47.12 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
58.62 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
13.97 лв. преди 3 месеца
582.87 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
66.89 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
24.1 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
96.87 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
92.13 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
194.94 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
96.16 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
8.95 лв. преди 3 месеца
48.79 лв. преди 3 месеца
18.6 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
11.33 лв. преди 3 месеца
13.66 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
984.8 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
57.94 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
3.44 лв. преди 3 месеца
94.94 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
37.93 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
33.94 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
102.96 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
295.3 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
8.92 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
25.14 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
49.79 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.97 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
3299.78 лв. преди 3 месеца
28.64 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
96.9 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
58.66 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
32.86 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
6.08 лв. преди 3 месеца
4.21 лв. преди 3 месеца
5.04 лв. преди 3 месеца
98.07 лв. преди 3 месеца
47.83 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
196.28 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
28.28 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
10.08 лв. преди 3 месеца
47.04 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
147.08 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
192.83 лв. преди 3 месеца
13.93 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
984.8 лв. преди 3 месеца
53.88 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
83.16 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19.16 лв. преди 3 месеца
78.38 лв. преди 3 месеца
11.33 лв. преди 3 месеца
1649.68 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
8.11 лв. преди 3 месеца
47.47 лв. преди 3 месеца
24.04 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
7.38 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
28.55 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
4.2 лв. преди 3 месеца
38.44 лв. преди 3 месеца
18.6 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
57.5 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
47.47 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
38.91 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
218.31 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
8.89 лв. преди 3 месеца
16.9 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
46.6 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
98.09 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
11.32 лв. преди 3 месеца
97 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
38.44 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
20.55 лв. преди 3 месеца
28.55 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
24.13 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
28.97 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
18.97 лв. преди 3 месеца
193.7 лв. преди 3 месеца
18.48 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
47.23 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
28.59 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
33.94 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
56.69 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
78.38 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
13.93 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
18.55 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
95.84 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
37.46 лв. преди 3 месеца
38.38 лв. преди 3 месеца
4.13 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
1829.23 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
7.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.17 лв. преди 3 месеца
4.2 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
101.68 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
28.28 лв. преди 3 месеца
29.01 лв. преди 3 месеца
48.2 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
48.19 лв. преди 3 месеца
24.1 лв. преди 3 месеца
47.04 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
38.45 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
38.38 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
38.44 лв. преди 3 месеца
53.12 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.78 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
1970.1 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.79 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
19.6 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
18.27 лв. преди 3 месеца
48.19 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
674.03 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
94.72 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
27.73 лв. преди 3 месеца
17.21 лв. преди 3 месеца
18.8 лв. преди 3 месеца
37.72 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
38.35 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
28.55 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
95.31 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
4.1 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
23.16 лв. преди 4 месеца
1304.83 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
14.29 лв. преди 4 месеца
9.21 лв. преди 4 месеца
382.21 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.25 лв. преди 4 месеца
22.16 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
38.44 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
18.87 лв. преди 4 месеца
9.06 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.19 лв. преди 4 месеца
94.94 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
14.28 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
47.9 лв. преди 4 месеца
43.84 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
10.35 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
28.16 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
18.87 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
19.19 лв. преди 4 месеца
1733.61 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
47.75 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
3.44 лв. преди 4 месеца
48.21 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
42.88 лв. преди 4 месеца
94.51 лв. преди 4 месеца
23.16 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
37.95 лв. преди 4 месеца
97.89 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
43.87 лв. преди 4 месеца
294.67 лв. преди 4 месеца
48.16 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
47.32 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
18.87 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
16.23 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
29.02 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
28.63 лв. преди 4 месеца
18.48 лв. преди 4 месеца
28.66 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
29.02 лв. преди 4 месеца
108.79 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
4.16 лв. преди 4 месеца
4283.31 лв. преди 4 месеца
295.3 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
196.28 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
23.16 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
38.31 лв. преди 4 месеца
106.75 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
18.41 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
105.99 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.09 лв. преди 4 месеца
23.44 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
29.02 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
96.16 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
48.06 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
11.33 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
47.47 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
18.48 лв. преди 4 месеца
28.63 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
48.21 лв. преди 4 месеца
18.97 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
18.48 лв. преди 4 месеца
28.71 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
48.16 лв. преди 4 месеца
18.36 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
77.18 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
94.94 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
47.12 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца