Дарители по кампания - Да помогнем на Даниел


48.8 лв. преди 11 часа
5000 лв. преди 16 часа
9.34 лв. преди 2 седмици
2.46 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
97.13 лв. преди 3 седмици
53.73 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
8.88 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
753.79 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
13.98 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
1676.75 лв. преди 1 месец
9.5 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
10.34 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
10.35 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
33.25 лв. преди 1 месец
24.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
3.44 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
0.3 лв. преди 1 месец
6.4 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
45.81 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
66.5 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
18.44 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
57 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
48.2 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
38 лв. преди 2 месеца
97.96 лв. преди 2 месеца
6061 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
38.91 лв. преди 2 месеца
213.45 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.06 лв. преди 2 месеца
47.5 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
11.33 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
68.47 лв. преди 2 месеца
9.03 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
8.88 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
199.5 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
28.63 лв. преди 2 месеца
4.1 лв. преди 2 месеца
94.94 лв. преди 2 месеца
20.85 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
24.13 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
11.32 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
142.5 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
49.79 лв. преди 3 месеца
49.79 лв. преди 3 месеца
501.35 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
196.28 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
116.75 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
28.75 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
47.32 лв. преди 3 месеца
168.57 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
6.39 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
23.69 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
11.31 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.44 лв. преди 3 месеца
18.23 лв. преди 3 месеца
1933.25 лв. преди 3 месеца
29.01 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
24.1 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
93.88 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
45.8 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.59 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4339.17 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
10.35 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
492.5 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
8.11 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
6.39 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
78.04 лв. преди 3 месеца
18.78 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
98.07 лв. преди 3 месеца
20.85 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
9.25 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
47.23 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
12.29 лв. преди 3 месеца
23.71 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
67.79 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
9.25 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
8.37 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
58.66 лв. преди 3 месеца
8.88 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
59.65 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
488.36 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
4.1 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.03 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
1899.91 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
492.5 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
29.04 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
96.45 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
482.82 лв. преди 3 месеца
58.66 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
23.69 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
4.36 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
78.27 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
6.4 лв. преди 3 месеца
38.28 лв. преди 3 месеца
21.18 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
6.39 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.79 лв. преди 3 месеца
45.81 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
4.1 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
14.04 лв. преди 3 месеца
18.36 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
37.72 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
28.49 лв. преди 3 месеца
47.04 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
193.41 лв. преди 3 месеца
12.29 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
53.73 лв. преди 3 месеца
42.79 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
97.03 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
1358.03 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
196.28 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
196 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
28.55 лв. преди 3 месеца
9 лв. преди 3 месеца
24.08 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
9.22 лв. преди 3 месеца
106.75 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
96.87 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
105.99 лв. преди 3 месеца
14.23 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
28.12 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
19.16 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
117.81 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
4.13 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
94.51 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
23.23 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
43.21 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
18.36 лв. преди 3 месеца
58.66 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
1000 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
66.55 лв. преди 3 месеца
152.33 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
20.21 лв. преди 3 месеца
39.86 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
8.95 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
488.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
489.38 лв. преди 3 месеца
3471 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
10.98 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
2.46 лв. преди 3 месеца
14.28 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
Shape