Дарители по кампания - Да помогнем на Даниел


18.62 лв. преди 40 минути
1899.91 лв. преди 55 минути
18.89 лв. преди 2 часа
492.5 лв. преди 2 часа
9.36 лв. преди 3 часа
38.94 лв. преди 3 часа
19.22 лв. преди 4 часа
24.15 лв. преди 6 часа
29.04 лв. преди 7 часа
19.22 лв. преди 8 часа
19.21 лв. преди 10 часа
96.45 лв. преди 17 часа
19.22 лв. преди 18 часа
28.63 лв. преди 20 часа
18.85 лв. преди 20 часа
482.82 лв. преди 20 часа
58.66 лв. преди 21 часа
48.69 лв. преди 22 часа
23.69 лв. преди 22 часа
1.47 лв. преди 23 часа
4.36 лв. преди 1 ден
9.36 лв. преди 1 ден
78.27 лв. преди 1 ден
9.36 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
48.8 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
9.07 лв. преди 1 ден
6.4 лв. преди 1 ден
38.28 лв. преди 1 ден
21.18 лв. преди 1 ден
9.36 лв. преди 1 ден
6.39 лв. преди 1 ден
9.36 лв. преди 1 ден
9.36 лв. преди 1 ден
48.79 лв. преди 1 ден
45.81 лв. преди 1 ден
19.22 лв. преди 1 ден
18.89 лв. преди 1 ден
4.1 лв. преди 1 ден
28.66 лв. преди 1 ден
14.04 лв. преди 1 ден
18.36 лв. преди 1 ден
48.8 лв. преди 1 ден
19.22 лв. преди 1 ден
37.72 лв. преди 1 ден
1.47 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
28.49 лв. преди 1 ден
47.04 лв. преди 1 ден
196.56 лв. преди 1 ден
9.36 лв. преди 1 ден
9.07 лв. преди 1 ден
193.41 лв. преди 1 ден
12.29 лв. преди 1 ден
196.7 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
9.21 лв. преди 1 ден
48.8 лв. преди 1 ден
53.73 лв. преди 1 ден
42.79 лв. преди 1 ден
48.8 лв. преди 1 ден
97.03 лв. преди 1 ден
19.22 лв. преди 2 дни
18.92 лв. преди 2 дни
1358.03 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
196.28 лв. преди 2 дни
19.19 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
28.63 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
48.21 лв. преди 2 дни
196 лв. преди 2 дни
18.87 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
18.62 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
9.32 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
28.55 лв. преди 2 дни
9 лв. преди 2 дни
24.08 лв. преди 2 дни
97.89 лв. преди 2 дни
9.22 лв. преди 2 дни
106.75 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
96.87 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
97.13 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
18.51 лв. преди 3 дни
105.99 лв. преди 3 дни
14.23 лв. преди 3 дни
48.69 лв. преди 3 дни
28.12 лв. преди 3 дни
1.47 лв. преди 3 дни
196.7 лв. преди 3 дни
19.16 лв. преди 3 дни
29.08 лв. преди 3 дни
48.73 лв. преди 3 дни
117.81 лв. преди 4 дни
48.76 лв. преди 4 дни
4.13 лв. преди 4 дни
19.21 лв. преди 4 дни
1.47 лв. преди 4 дни
38.94 лв. преди 4 дни
9.36 лв. преди 4 дни
8.91 лв. преди 4 дни
19.22 лв. преди 4 дни
1.47 лв. преди 4 дни
98.1 лв. преди 4 дни
9.36 лв. преди 4 дни
19.18 лв. преди 4 дни
19.21 лв. преди 4 дни
4.43 лв. преди 4 дни
48.76 лв. преди 4 дни
48.8 лв. преди 4 дни
48.8 лв. преди 4 дни
48.8 лв. преди 4 дни
94.51 лв. преди 4 дни
19.19 лв. преди 4 дни
46.93 лв. преди 4 дни
23.23 лв. преди 4 дни
9.21 лв. преди 4 дни
48.69 лв. преди 4 дни
43.21 лв. преди 4 дни
98.1 лв. преди 4 дни
19.21 лв. преди 4 дни
18.36 лв. преди 4 дни
58.66 лв. преди 4 дни
48.76 лв. преди 4 дни
9.07 лв. преди 4 дни
18.62 лв. преди 4 дни
9.36 лв. преди 4 дни
48.76 лв. преди 4 дни
9.35 лв. преди 4 дни
196.56 лв. преди 4 дни
48.8 лв. преди 4 дни
18.89 лв. преди 4 дни
1000 лв. преди 4 дни
48.8 лв. преди 4 дни
19.21 лв. преди 4 дни
48.8 лв. преди 4 дни
48.69 лв. преди 4 дни
66.55 лв. преди 4 дни
152.33 лв. преди 4 дни
48.69 лв. преди 4 дни
9.34 лв. преди 4 дни
9.35 лв. преди 4 дни
20.21 лв. преди 4 дни
39.86 лв. преди 5 дни
29.08 лв. преди 5 дни
9.34 лв. преди 5 дни
196.7 лв. преди 5 дни
19.22 лв. преди 5 дни
4.43 лв. преди 5 дни
48.21 лв. преди 5 дни
48.76 лв. преди 5 дни
98.03 лв. преди 5 дни
8.95 лв. преди 5 дни
29.02 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 5 дни
4.43 лв. преди 5 дни
488.36 лв. преди 5 дни
19.22 лв. преди 5 дни
489.38 лв. преди 5 дни
3471 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 5 дни
98.1 лв. преди 5 дни
9.36 лв. преди 5 дни
9.07 лв. преди 5 дни
29.08 лв. преди 5 дни
48.73 лв. преди 5 дни
10.98 лв. преди 5 дни
19.21 лв. преди 5 дни
14.29 лв. преди 5 дни
14.26 лв. преди 5 дни
2.46 лв. преди 5 дни
14.28 лв. преди 5 дни
48.8 лв. преди 5 дни
28.66 лв. преди 5 дни
19.19 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 5 дни
29.08 лв. преди 5 дни
18.89 лв. преди 5 дни
9.36 лв. преди 5 дни
19.22 лв. преди 5 дни
9.36 лв. преди 5 дни
19.21 лв. преди 5 дни
Shape