Дарители по кампания - Да помогнем на Дари


9.07 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
47.32 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
10.34 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
196.56 лв. преди 2 месеца
4.36 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
28.63 лв. преди 2 месеца
96.8 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
38.44 лв. преди 2 месеца
9.05 лв. преди 2 месеца
14.07 лв. преди 2 месеца
43.81 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.79 лв. преди 2 месеца
47.78 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
28.59 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
17.24 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
2.25 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
158.57 лв. преди 2 месеца
95.14 лв. преди 2 месеца
11.33 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
147.4 лв. преди 2 месеца
393.9 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.59 лв. преди 2 месеца
126.17 лв. преди 2 месеца
23.76 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
105.99 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
96.87 лв. преди 2 месеца
34.01 лв. преди 2 месеца
14.09 лв. преди 2 месеца
28.75 лв. преди 2 месеца
47.23 лв. преди 2 месеца
29.07 лв. преди 2 месеца
38.8 лв. преди 2 месеца
28.66 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.03 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.79 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
147.33 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
48.66 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
29.04 лв. преди 2 месеца
13.93 лв. преди 2 месеца
0.3 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
97.96 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
18.48 лв. преди 2 месеца
8.96 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
38.8 лв. преди 2 месеца
47.98 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
13.98 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
48.79 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
10.35 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
38.31 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
4.2 лв. преди 2 месеца
28.44 лв. преди 2 месеца
97.96 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
2.24 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
141.8 лв. преди 2 месеца
285.56 лв. преди 2 месеца
194.29 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.06 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
8.96 лв. преди 2 месеца
6.39 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
4.2 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
96.9 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
96.8 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
18.6 лв. преди 2 месеца
4.13 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
37.86 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
27.87 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
17.25 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
492.5 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
8.88 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
9.06 лв. преди 3 месеца
Shape