Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 1411.89 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Здравейте мили хора и искрено благодарим за помощта! Състоянието на Дария се подобрява, като в момента правим последващи терапии, за които ще бъдат и използвани средствата. В най-скоро време ще имаме и повече информация за следващите вливки на стволови клетки.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели