Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 1000 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Сумата ще я използвам за деца в неравностойно положение които живеят в къщички от семеен ти като предоставяме за похарчени бележка и фактура която ще публикувам в платформата .

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели