Всички новини за кампания

2-ри юли 2024
Десислава Младенова е организатор за бенефициент Десислава Емилиянова Младенова
Одобрено изплащане Approved repayment

Първа вноска към болницата! Преди приемането ! First contribution to the hospital! Before admission !

15000 EUR Плащане по фактура
25 EUR Транзакционна такса
28-ми юни 2024
Десислава Младенова е организатор за бенефициент Десислава Емилиянова Младенова
Одобрено изплащане Approved repayment

Това е цената на изследванията,за лайм и ко инфекции в една от двете оторизирани лабораторий в европа! Тези изследвания са ми отбелязани и посочени да направя приде заминаването ми ! Поради положитеният ми резултат ог тъмната микроскопия ! This is the cost of testing for Lyme and co infections in one of the two authorized laboratories in europe! These tests are marked and indicated for me to do before my departure ! Due to my positive og dark microscopy result !

1294 EUR Плащане по фактура
0.61 EUR Транзакционна такса