Да помогнем на Деси да отгледа детето си! Let's help Desi raise her child!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1191 Дарители
33980.99 EUR дарени от 25000 EUR
Организатор
Десислава Младенова
Бенефициент
Десислава Емилиянова Младенова
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
17661.38 EUR
Десислава Младенова организира кампания за Десислава Емилиянова Младенова
Край след 9 дни
Налична сума
17661.38 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

28-ми юни 2024
Това е цената на изследванията,за лайм и ко инфекции в една от двете оторизирани лабораторий в европа! Тези изследвания са ми отбелязани и посочени да направя приде заминаването ми ! Поради положитеният ми резултат ог тъмната микроскопия ! This is the cost of testing for Lyme and co infections in one of the two authorized laboratories in europe! These tests are marked and indicated for me to do before my departure ! Due to my positive og dark microscopy result !
Документи Общо: 1 документа
1294 EUR Плащане по фактура
0.61 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.