Да помогнем на Деси да отгледа детето си! Let's help Desi raise her child!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
1191 Дарители
33980.99 EUR дарени от 25000 EUR
Организатор
Десислава Младенова
Бенефициент
Десислава Емилиянова Младенова
Крайна дата
Край след 8 дни
Налична сума
17661.38 EUR
Десислава Младенова организира кампания за Десислава Емилиянова Младенова
Край след 8 дни
Налична сума
17661.38 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

2-ри юли 2024
Първа вноска към болницата! Преди приемането ! First contribution to the hospital! Before admission !
Документи Общо: 1 документа
15000 EUR Плащане по фактура
25 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.