Да помогнем на Дидо да се изправи на крака Let's help Dido get back on his feet

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Дидо да се изправи на крака Let's help Dido get back on his feet

633 Дарители
12622.95 EUR дарени от 60000 EUR
Организатор
Мима Миндева
Бенефициент
Даниел Миндев
Крайна дата
Край след 38 дни
Налична сума
12622.95 EUR
Мима Миндева организира кампания за Даниел Миндев
Край след 38 дни
Налична сума
12622.95 EUR

Здравейте!

Обръщаме се към Вас, мили хора, с молбата да ни помогнете да съберем средствата, необходими за рехабилитацията на Даниел в Турция. Той е едва на 23 години, пълен с енергия и живот, но съдбата му поднесе неприятна изненада.

Ето я и неговата история: Един слънчев летен ден, като всяка друга неделя, групата мотористи се бяха събрали да попътуват някъде. Тогава се случи и този ужасен инцидент. Няколко минути каране на мотор, преобърнаха живота на всички ни на 360 градуса. Неизправност в мотора, довела до падането на Дидо, като той се блъска в циментови колове край пътя и чупи ръката си на две места и 12ти гръбначен прешлен.

Веднага бива откаран в Пловдив, където се провежда дълга неврохирургична операция, като му поставят стабилизатори в гръбначния стълб. Последва и операция на ръката, която също е в не добро състояние. След катастрофата Дидо губи чувствителността си от кръста надолу.

Лекари от Турция ни дават надежда за добри резултати в близко бъдеще, с помощта на интензивни рехабилитации със специализирана техника.

За жалост сумата е непосилна за семейството ни и се налага да се обърнем към Вас - дарителите. Всеки месец са необходими 10 000 $ за лечението, като по препоръки е необходимо то да продължи поне шест месеца. Естествено има и куп други разходи покрай лечението, които ни предстоят.

Ние вярваме в доброто и в хората и ви молим от сърце да ни помогнете да върнем щастието и усмивката на това младо и изпълнено с живот момче!

Hello!

We are appealing to you, dear people, to help us raise the funds needed for Daniel's rehabilitation in Turkey. He is only 23 years old, full of energy and life, but fate has served him an unpleasant surprise.

Here is his story. Then this terrible accident happened. A few minutes of riding a motorbike, turned all our lives 360 degrees. A malfunction in the bike led to Dido's fall, as he crashed into cement stakes by the roadside and broke his arm in two places and his 12th vertebra.

He was immediately rushed to Plovdiv where he underwent a long neurosurgical operation and had spinal stabilisers inserted. This was followed by surgery on the arm, which was also in a poor condition. After the crash Dido lost sensation from the waist down.

Doctors from Turkey give us hope for good results in the near future, with the help of intensive rehabilitation with specialized equipment.

Unfortunately, the amount is unaffordable for our family and we have to turn to you, the donors. Each month $10,000 is needed for the treatment, and according to the recommendations it needs to last at least six months. Naturally, there are a bunch of other expenses along with the treatment that we are facing.

We believe in good and in people and we ask you from the bottom of our hearts to help us bring happiness and smile back to this young and full of life boy!

Виж още
Новини
22-ри юли 2024
Мима Миндева организира кампания за Даниел Миндев
Благодарим ви! Thank vi!
Здравейте, мили хора! Благодарение на вас - дарителите, вече има събрани необхидимите средства за започване на рехабилитационният курс в Турция! Дидо... Hello, dear people! Thanks to you - the donors, we have already raised the necessary funds to start the rehabilitation course in Turkey! Dido is curr...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.