Дарители по кампания - ДА ПОМОГНЕМ НА ДЖАН ДА ПРОХОДИ


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

26.09 лв. преди 3 часа
77.31 лв. преди 1 ден
97.13 лв. преди 2 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 1 месец
18.97 лв. преди 1 месец
24.09 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 4 месеца
18.6 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
41.8 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
48.67 лв. преди 4 месеца
47.79 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
17.22 лв. преди 4 месеца
97.5 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
24.12 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
56.61 лв. преди 4 месеца
18.55 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
74.36 лв. преди 4 месеца
97.92 лв. преди 4 месеца
96.25 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
4.37 лв. преди 4 месеца
14.27 лв. преди 4 месеца
14.24 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
29 лв. преди 5 месеца
48.67 лв. преди 5 месеца
58.51 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
689 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
48.73 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
78.24 лв. преди 6 месеца
13.81 лв. преди 6 месеца
48.72 лв. преди 6 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
9.07 лв. преди 6 месеца
19.17 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
Shape