Одобрено изплащане

Изисквам плащане към лечебно заведение ANADOLU за химиотерапия и прегледи. Прилагам проформа от лечебното заведение.

Изплатена сума към бенефициента: 5096 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Виж Още