Одобрено изплащане

Изисквам плащане към лечебно заведение ANADOLU за операция. Прилагам проформа от лечебното заведение.

Плащане по фактура: 1905.53 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Новини относно лечението на Анатолий

   Здравейте, мили хора! На 20.01.2023г. приключи 35-дневната лъчетерапия на Анатолий. Лечението трябва да продължи - на 27.02.23г. е датата на следващата операция, която е на стойност 36 000лева, преди това му предстоят две химиотерапии и прегледи. Нека продължим започнатото. Надяваме се на вашата...

Виж Още

Одобрено изплащане

Изисквам плащане към лечебно заведение ANADOLU за химиотерапия и прегледи. Прилагам проформа от лечебното заведение.

Изплатена сума към бенефициента: 5096 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Виж Още