Да помогнем на един БАЩА To help a FATHER

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
102 Дарители
3620.73 EUR дарени от 25835 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Снежана
Бенефициент
Анатолий Димитров Илиев
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Снежана организира кампания за Анатолий Димитров Илиев
Приключила
Налична сума
0 EUR

новина относно лечението 20.09.23г news about the treatment 20.09.23

20-ти септември 2023

Здравейте, мили дарители! След проведената химиотерапия на Анатолий му бе направен петскенер и ядреномагнитен резонанс през месец септември, от направените изследвания се установи, че има оголемен лимфен възел на пикочния мехур и голям тромб в близост до черния дроб. Комисията реши, че трябва да продължи лечението с лъчетерапия за този лимфен възел, ще приложа проформа и след лъчетерапията ще има 6 месеца химиотерапия, която ще бъде таблеткова. Ще му се бият инжекции за разреждане на кръвта в продължение на една календарна година. Радваме се, че е в ремисия, но лечението трябва да продължи. Надяваме се, че ще ни подкрепите и ще довършим започнатото.

Hello, dear donors! After Anatoly's chemotherapy, he had a pet scan and MRI in September, and the tests showed that he has a large lymph node on his bladder and a large thrombus near his liver. The committee decided that I should continue with radiotherapy for this lymph node, I will apply proforma and after radiotherapy there will be 6 months of chemotherapy which will be tablet based. He will have blood thinning injections for one calendar year. We are happy that he is in remission, but treatment must continue. We hope you will support us and finish what we have started.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.