Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 5096 лв. Транзакционна такса: 40 лв.

Изисквам плащане към лечебно заведение ANADOLU за химиотерапия и прегледи. Прилагам проформа от лечебното заведение.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели