Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 1905.53 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Изисквам плащане към лечебно заведение ANADOLU за операция. Прилагам проформа от лечебното заведение.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели