Да помогнем на Емел за пълноценен живот Let's help Emel to live a full life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
72 Дарители
5975.81 EUR дарени от 10226 EUR
Организатор
Теодора Христова
Бенефициент
Емел Благовестова Коларова
Крайна дата
Край след 29 дни
Налична сума
4442.48 EUR
Теодора Христова организира кампания за Емел Благовестова Коларова
Край след 29 дни
Налична сума
4442.48 EUR

Новини по кампанията Campaign news

18-ти март 2024

Здравейте, приятели ❤️

Състоянието на Емел през последните два месеца беше доста динамично.

Емел преболедува енфлуенца вирус тип А.Наложи се два пъти да бъде извикван спешен лекарски екип вкъщи.Висока температура, кашлица,втрисания и обща отпадналост ,дори не можеше да се храни .За щастие Емел отново успя геройски да се пребори и с това ,и в момента всичко е само лош спомен! 🙏🍀

На Емел бяха направени контролни прегледи при детски онкохематолог, невролог и специалист вътрешна диагностика.

Онкохематолога изиска кръвни изследвания,от които стойностите бяха завишени и онколожката поиска изследвания за Хепатит Б.Какъв стрес преживяхме няма да обяснявам ,за щастие Емел е здрава! 

Невролога констатира,че състоянието на Емел е още по-добре ,има видим напредък и ЕЕГ също е чисто .

Специалистът вътрешна диагностика установи, че всички вътрешни органи на Емел са по-здрави дори от тези на здрав човек , което много го учуди дори него , защото в подобни състояния ,често бива увреден даден орган при болните .

Емел вече е в отлична форма и предстои от утре да започне физиотерапия! 

Благодарим на всички хора, които продължават да помагат за лечението на Емел! Да ви се връща Доброто! Благодарение на вас и вашата помощ,Емел е все по близо до успеха ! 

Бъдете здрави и благословени! ❤️❤️❤️

Hello, friends ❤️

Emel's condition over the last two months has been quite dynamic.

Emmel was sick with enfluenza virus type A. She had to be called home twice by an emergency medical team.High fever, cough,chills and general weakness , she couldn't even eat .Fortunately Emmel was able to fight it off heroically again and now everything is just a bad memory! 🙏🍀

Emel had check-ups with a paediatric onco-haematologist, neurologist and an internal diagnostics specialist.

The onco-hematologist requested blood tests, the values of which were elevated and the oncologist requested tests for Hepatitis B. What stress we experienced I will not explain , fortunately Emel is healthy!

The neurologist stated that Emel's condition is even better , there is visible progress and the EEG is also clear .

The internal diagnostics specialist found that all of Emel's internal organs are healthier even than those of a healthy person , which surprised even him , because in such conditions , often an organ is damaged in the sick .

Emel is now in excellent shape and is about to start physiotherapy tomorrow!

Thank you to all the people who continue to help with Emel's treatment! May the good return to you! Thanks to you and your help,Emel is getting closer to success !

Stay healthy and blessed! ❤️❤️❤️

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.