Да помогнем на Емел за пълноценен живот Let's help Emel to live a full life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
72 Дарители
5975.81 EUR дарени от 10226 EUR
Организатор
Теодора Христова
Бенефициент
Емел Благовестова Коларова
Крайна дата
Край след 33 дни
Налична сума
4442.48 EUR
Теодора Христова организира кампания за Емел Благовестова Коларова
Край след 33 дни
Налична сума
4442.48 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

21-ви януари 2024
Заплащане на физиотерапия,логопед и психолог за м.Януари и м.Февруари 2024г. Payment of physiotherapy, speech therapist and psychologist for January and February 2024.
Документи Общо: 1 документа
1842.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.